Türkiye’de Kurumsal Açık Arşivlerin Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi Örneği

Korhan Levent Ertürk, Gökhan Şengül

Öz

2001 yılında yayınlanan Budapeşte Açık Erişim Girişimi Bildirgesi sonrası ku­rumsal açık arşivler, yeşil yol (green road) olarak da ifade edilen kendi kendine arşivlemenin (self archiving) önemli bir aracı olarak görülmektedirler. Günü­müzde Türkiye’de 26 kurumsal açık arşiv uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılmıştır. Söz konusu tüm arşivler, kurumsal açık arşivlerin listelendiği uluslararası rehberlerde yer almaktadırlar. Bu çalışmada; Dokuz Eylül Üniversi­tesi kurumsal açık arşivi incelenmekte ve bu bağlamda Türkiye adresli kurumsal açık arşivler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


bilimsel iletişim; açık erişim; kurumsal açık arşivler; açık erişim dergileri; atıf dizinleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##