Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri

Doğan Atılgan

Öz

Halk kütüphaneleri konumları, verdikleri hizmetler ve kullanıcılarının özellikle­rinden dolayı diğer bilgi merkezlerinden ayrılırlar. Din, dil, ırk, milliyet ve eği­tim düzeyi gözetmeden 7’den 77’ye herkese hizmet veren halk kütüphaneleri bu özelliklerinden dolayı hizmet politikalarını ve amaçlarını çok geniş kapsamlı be­lirlemek ve hizmet uçlarını yaymak zorundadırlar. Bu makalede, halk kütüphane­lerinin genel olarak tanım ve işlevlerine yer verildikten sonra hizmet politikası oluşturulması için gerekli ilkeler ve amaçlarına değinilmektedir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##