Kurumsal Bilgi Yönetimi

Hüseyin Odabaş

Öz

Günümüzde verimlilik esasına dayalı gelişen organizasyonlar, paylaşılan bilgi­nin kazandığı değeri ve kurumsal bilgi yönetiminin bilgi paylaşımı konusundaki önemini görebilmektedirler. Kurumsal bilgi yönetiminin amacı, kurumun sahip olduğu açık ve örtük bilgiyi tespit etmek, düzenlemek ve kullanımını kontrol al­tına almaktır. Ayrıca kurumsal bilgi yönetimi, kurumu verimli, dinamik ve kâr elde eden bir yapıya dönüştürmektedir. Bu makalede söz konusu dönüşüm bağ­lamında, kurumsal bilgi yönetiminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı konuları ele alınmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi Yönetimi; Kurumsal Bilgi; Açık Bilgi; Örtük Bilgi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##