Kütüphanecilik Üstüne Bir Öneri: Ulusal Kütüphane Laboratuvarı’nın Kurulması

Müslüm Yurtseven

Öz

Türkiye’de politik iklim, toplumsal bütünü oluşturan bütün ögelerde etki yaratacak, “üretim” odaklı söylem üzerine inşa edilmektedir. Her ne kadar söylemlerin, politik atmosferde muhataplar üstünde etki dereceleri yüksek olsa da, söylemin eyleme dönüşme süreci yine de muhatapların performanslarıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda söylemin muhataplarına çokça iş düşmektedir. Bu yazı, Türkiye’de kütüphanelerin, ulusal ve uluslararası platformda, kendi dinamikleri ile üretim ekosisteminde yer edinmesini sağlayacak formüller ve çalışmalar üstüne fikir beyan etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Yazıda, Türkiye’de kütüphanecilik üstüne “üretim” odaklı çalışmalar yapılabilmesi için “Ulusal Kütüphane Laboratuvarı” kurulması önerilmektedir. Bu önerinin, tüm meslek bileşenleri tarafından etraflıca tartışılması, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi umulmakta ve beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Ulusal Kütüphane Laboratuvarı; kütüphane laboratuvarı; kütüphane; laboratuvar; kütüphanecilik; kütüphanecilikte üretim.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##