Leman Şenalp

Hasan S. Keseroğlu

Öz

Ölüm yaşamın en büyük gerçeğidir. Belli bir alanda öncü olan kişilerinin ölümü ise daha geniş kitleleri etkiler. O kişi ölümüyle dar bir çevrede değil ulusal, uluslararası alanda anılır. Leman Şenalp Türk kütüphaneciliğinin anılmaya değer, unutulmaması gereken öncülerinden biridir. Sayın Şenalp’in yaptığı çalışmalar, değerbilir kişiliği ve düşünceleri bütün kütüphanecilere örnek olma özelliği taşımalıdır.

Anahtar Kelimeler


Leman Şenalp; Türk kütüphaneciliği; ölüm.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##