Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nin Bakışıyla Sosyal Medya Ve Kütüphaneler

Cem Özel

Öz

Bu yazıda bir üniversite kütüphanesi/bilgi merkezinin sosyal medya araçlarını nasıl kullanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Yapılan paylaşımların kullanıcılarla iletişimde ne kadar önemli olduğu Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi örneğinde dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi; üniversite kütüphanesi; sosyal medya; Twitter; Instagram; Facebook.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##