Kütüphanecilik ve İnsan Hakları: Yirmi birinci Yüzyıl Rehberi

Güler Demir

Öz

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) ağırlıklı dayanak alındığı bu kitabın temel amacı, kütüphane ve bilgi çalışmaları alanlarında insan hakları ve toplumsal sorumluluklar konusunda farkındalık geliştirmek, bu alanlarda çalışan kişi ve kurumları daha aktif ve katılımcı bir konumda uygulamalara teşvik etmektir. Kitapta toplumu ilgilendiren savaş, açlık, yoksulluk, ötekileştirme ya da tüm diğer sorunlara ilişkin alışılmış tarafsız kütüphaneci/bilgi profesyoneli profili sorgulanmakta; toplumsal sorunlara yönelik çözüm zincirlerinin halkaları olmak, insani ve mesleki/etik bir sorumluluk olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kütüphane ve bilgi çalışmaları; insan hakları; toplumsal eylem; aktivistler; anarşist kütüphaneciler; mesleki etik.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##