Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkisi

Coşkun Polat

Öz

Hemen her alanda olduğu gibi, kütüphane ve bilgi biliminde de hem kuramsal hem de uygulama anlamında köklü değişim ve dönüşümlere neden olan bilgi teknolojileri, alanla ilgili yazında uzun süredir temel tema olma özelliğini sürdürmektedir. Bilgi bilimi alanının esas çalışma konusu olan bilginin ana tema olarak kalması düşüncesiyle geliştirilmiş olan “teknoloji amaç değil araçtır” karşı söylemi, bilgi bilimi yazınındaki “gönüllü teknoloji misyonerliği”nin önünün alınmasına yetmemiştir.

Anahtar Kelimeler


teknoloji; bilgi; kütüphane.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##