Berlin Devlet Kütüphanesi “Türkçe ve Türki El Yazmaları Çalışmaları: Giriş Çalıştayı” İzlenimleri

Özhan Sağlık, Ozan Yıldırım

Öz

Berlin Devlet Kütüphanesi tarafından Türkçe ve Türki dillerdeki el yazmalarının genel özellikleri ve bu eserlerin kütüphanelerde nasıl ele alındığı hakkında bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya Türkiye’yi temsilen bu çalışmanın yazarları katılmıştır. Çalışmada, program süresince tartışılan hususlar belirtilerek, edinilen izlenimler değerlendirilmektedir. Çok değerli el yazmaları bulunmakta olan Türkiye’de de, ilgili kurumların Türkçe el yazmaları konusunda çalıştaylar düzenlemesi konusunda farkındalık oluşturması ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


El yazmaları-Türkçe; el yazmaları-Türki diller; Berlin Devlet Kütüphanesi; Almanya.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##