Sahte Haberleri Nasıl Saptarız?

Çev.: Fatih Canata

Öz

Eleştirel düşünme, medya ve bilgi okuryazarlığının temel özelliğidir; kütüphanelerin görevi bunun önemini anlatmak ve savunmaktır. Sahte haberler ile ilgili tartışmalar geniş kesimlerin medya okuryazarlığına odaklanmasını sağlamıştır, ki kütüphanelerin ve diğer eğitim kurumlarının bunda önemli bir rolü vardır. Oxford Sözlüğü gerçek-ötesi (post-truth) kavramını 2016 yılının kavramı (Word of the Year 2016) olarak duyurduğu zaman, kütüphaneciler olarak, bilgi toplumunun önemli özelliklerinden olan eleştirel düşünmenin geliştirilmesinin ve savunulmasının gerekliliğinden dolayı harekete geçilmiş olup, haberlerin doğruluğunu saptamak amacıyla IFLA tarafından sekiz basit adımdan oluşan infografik hazırlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eleştirel düşünme; medya okuryazarlığı; bilgi okuryazarlığı; gerçekötesi; IFLA.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.v31i1.2776
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##