Müze Kütüphaneleri ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Kütüphanesi

Seher Kopuz, Emine Cengiz

Öz

Bu çalışmada, genel anlamda müze kütüphanesi kavramı incelenmiş ve bu kapsamda İzmir’deki Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Kütüphanesi (ÖYKAM), kütüphaneyi oluşturan beş unsur, bütçe, kullanıcı, personel, derme ve bina itibariyle ulusal ve uluslararası standartlara göre nitelik açısından değerlendirilmiştir. ÖYKAM kütüphanesinin genel olarak amacına uygun fakat nitelikleri yetersiz bir kütüphane olduğu ve eksikliklerini tamamlamak ve kütüphaneyi iyileştirmek adına müze yönetiminin kütüphaneye destek olduğu gözlemlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Müze Kütüphaneleri; Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Kütüphanesi; İzmir

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##