Yerel Araştırmalarda Arşivlerin Değeri

Gülbün Baydur

Öz

Son yıllarda, yerel araştırmalara yönelik çalışmaların (araştırmaların) yoğun­laştığı; bu araştırmalara kaynaklık eden kütüphane, arşiv ve müze koleksiyonla­rının giderek önem kazandığı gözlemlenmektedir.

Yerel arşiv koleksiyonları, modem uygulamalarda, devletlerin taşra teşkilat­larının arşivleri, yerel yönetim arşivleri, şehir arşivleri, özel arşivleri içine alan genel bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, yerel araştırmalar­da arşivlerin değeri, önemi, koleksiyon geliştirme ve seçimi, koruma ve saklan­ması, indekslenmesi, erişimi ve planlanması ele alınmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##