FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

Selda Ekici, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışma ile FATİHProjesi’nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), Proje Yönetim Döngüsü ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, FATİH Projesi için MEB tarafından oluşturulan web sayfası, ilgili araştırmalar ve çalıştay raporları incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan, FATİH Projesi’nin proje geliştirme mantığına göre tasarlanmadığı ve bu biçi­mi ile eğitim sistemi ile bütünleştirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


FATİH Projesi; bilgisayar destekli eğitim; bilişim teknolojileri; iletişim teknolojileri; eğitim; proje yönetim döngüsü; Türkiye; ilköğretim, ortaöğretim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##