Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu

Güler Demir

Öz

Çeşitliliğin yalnız, ülkelerin çoğunluğunun niteliği olması nedeniyle değil aynı zamanda hemen her bağlamda tüm dünyanın artık global bir iletişim içinde olması nedeniyle de, birlikte uyumlu yaşamayı sağlamak üzere, çok kültürlülük ve çok dillilik benimsenmelidir. Bu, tüm çeşitliliklere karşı hoşgörü, empati ve anlayış geliştirmek anlamında da oldukça önemlidir. Çok kültürlü anlayışa dayanan hizmetler geliştirmeye çalışan kütüphaneler, farklı kültürel topluluklardan tüm insanların hem çoğunluk dil/ dilleri hem de kendi dillerinde çeşitli kaynaklardan eşit ve ücretsiz yararlanmalarını sağlarlar. IFLA’nın “Çok Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu” adlı, üçüncü ve son basımı olan ve 2009 yılında basılan bu belgesi, bütün kültürel etnik ve dilsel azınlıklara, ayırım gözetmeksizin ve eşit koşullarda, tercih ettikleri dillerde ve kültürlerini yansıtacak biçimde kütüphane hizmetlerinin sağlanması gerektiği mesajını verir. Bu bağlamda, uluslararası çapta en iyi uygulama, öneri ve politikalardan seçilmiş örnekler de sunulmaktadır. Bu belge, yukarıda sözü geçen kılavuzun çevirisidir.

Anahtar Kelimeler


Çok-kültürlülük; çok-dillilik; çok-kültürlü kütüphane hizmetleri; kültürel çeşitlilik; göçmenler; mülteciler; sığınmacılar; kültürlerarası diyalog; aktif vatandaşlık.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##