Bir Değer Olarak Bilgi ve Bilginin Yönetimi

Sevinç Gülseçen

Öz

Bir kurum için bugün en önemli değer o kurumun iş süreçleri ve bilgi sistemlerinde, veri bankalarında, çalışanlarının beyinlerinde, telif ve patentlerinde kayıtlı olan bilgidir. “Bilgi Yönetimi” bu bilginin toplanması, dağıtılması ve etkin olarak kullanılmasıdır. Bilgi yönetimini etkileyen unsurlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Kurum kültürü ve yapısı, bilgi yöneticisi, bilginin evrimi, bilgi kirliliği ve teknolojidir.


Anahtar Kelimeler


Bilgi; bilgi yönetimi; kurum kültürü; teknoloji.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##