Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri 2006-2012: Türkiye’de Bir Hizmetiçi Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi

Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada 2006-2012yılları arasında Türkiye’de özgün bir hizmetiçi eğitim modeli olarak uygulanan Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri dizisinin genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Buna göre 6 yılda 782 katılımcı, yaklaşık 100 konuşmacı ile 18 farklı il ve 1 ilçede resmi-sivil kuruluşlar işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilen 20 Bölge Seminerinin Türk halk kütüphaneciliği tarihine önemli katkısı­nın olacağı belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; hizmetiçi eğitim; bölge seminerleri; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##