Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi Örneği

Mehmet Ali Akkaya

Öz

Halk kütüphanelerinin varlık sebeplerini anlamlandırmada ve amaçları doğrultusunda hizmet suna- bilmelerinde son derece önemli bir yeri olan halkla ilişkiler uygulamaları, aynı zamanda halk kütüp- hanelerinin kendilerini kullanıcılarına ifade edebilmelerinin en etkili yoludur. Bu çalışmada, Türki- ye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in merkez ilçelerinden biri olan Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinin halkla ilişkiler uygulamaları ve halkla ilişkiler konusunda bir sistematiğe erişilip erişilmediği irde- lenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye standartlarının üstünde bir ekonomik gelişmişlik düzeyi olduğu kabul edilen Narlıdere İlçesi Halk Kütüphanesinin, halkla ilişkiler açısından bulunduğu durumu tüm boyutlarıyla ortaya koymaktır. Ağırlıklı olarak görüşme ve gözleme dayalı araştırmalarla elde edilen bilgiler sonucunda, Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinin halkla ilişkiler uygulamalarında hemen her açıdan çok yetersiz düzeyde olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Çalışma sonunda, Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinde sistematik halkla ilişkiler uygulamaları ve bu uygulamaların verimliliğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


halk kütüphanesi; halkla ilişkiler; Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##