Kütüphanecilik Bölümü Öğrencilerinin Okuryazarlık • I Durumu Üzerine Bir Araştırma -II-

Bengü Çapar, Oya Gürdal

Öz

Dergide iki bölüm halinde yayınlanan makalede bilginin toplumdaki yeri; kayıt­lı bilgiden yararlanmanın gereği olan okuryazarlık olgusunun içeriği ve türleri; ve Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin hem okur­yazarlık (işlevsel, kütüphane ve enformasyon okuryazarlığı) durumlarını ve okur­yazarlığa etki eden unsurları belirlemeye hem de bilgi toplumu olma yolunda okuryazar bir toplum oluşumuna katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getir­mede, kendilerini ne oranda yeterli hissettikleri ve söz konusu sorumluluğu yeri­ne getirme sürecinde izleyecekleri yola ilişkin düşüncelerini ortaya koymaya yö­nelik olarak gerçekleştirilen “survey” çalışmasının verileri ele alınmıştır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##