Lotka Yasası ve Türkiye’de Kütüphane ve Bilgi Bilimi Literatürü

Murat Yılmaz

Öz

Bu incelemenin amacı, Lotka yasasının Türkiye’deki kütüphane ve bilgi bilimi literatürüne uygulanabilirliğini test etmektir. Bu araştırmanın veri tabanı, 1952- 2000 yıllan arasında Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda yer alan kütüphane ve bilgi bilimine ait 604 yazarın yazdığı toplam 1,399 yazıdan oluşmaktadır. Araştırmada Lotka yasasının analizi için Pao’nun prosedürü uygulanmıştır. İnce­leme sonucunda Lotka’nın ters kare yasasına ait verimlilik dağılımının, Türki­ye’deki kütüphane ve bilgi bilimi literatüründeki yazar topluluğunun oluşturdu­ğu verilere ilişkin dağılıma uymadığı, diğer bir deyişle Lotka’nın ters kare yasa­sının, Türkiye’deki kütüphane ve bilgi bilimi literatürüne uygulanamayacağı tes­pit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki kütüphane ve bilgi bilimi literatürü için tespit edilen n değerinin (2,1128) Lotka’nın ters kuvvet yasasına uyduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Lotka Yasası; Bibliyometrik Yasa; Enformetrik Yasa; Yazar Verimliliği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##