Bilim Ağı (Web of Science): Atıfta Bulunulan Referans Kaynaklarının Aranması için Benzersiz Bir Yöntem

Alper Sevinç

Öz

Bir yayının başka yayınlar tarafından referans kaynak olarak kaç kez gösterilmiş olduğu, söz konusu yayının bilimsel ağırlığının ne kadar olduğunu yansıtır. Atıf analizleri, bilimsel, teknolojik ve sosyal bilim dergilerinde yayınlanmış olan araştırmanın kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan parametrelerden biri­dir. Bilim Ağı (Web of Science), kullanıcılarına, multidisipliner bilginin güncel halini ve geçmişe dönük olarak araştırılması olanağını sağlar. Dergiye ve maka­leye atıf konularındaki özelliklerin değerlendirilmesi için Bilim Atıf indeksi’ nde (Science Citation lndex) yer alan parametreler ve pratik uygulamalar özetlen­miştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##