Bilgi Okuryazarlığı: Bir ilköğretim Okulunda Yürütülen Uygulama Çalışması

S.Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu

Öz

Bilgi toplumları, yaşamboyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duy­maktadır. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı, yaşamboyu öğrenmenin temel taşıdır. Bu nedenle bilgi okuryazar­lığı becerilerinin öğrencilere erken yaşlarda kazandırılması ve okul programla­rının bir parçası haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda bir ilköğ­retim okulunda 6. sınıf öğrencilerine bilgi okuryazarlığı becerilerini kazandır­mak amacıyla yürütülen uygulamanın planlama ve pilot çalışma aşamaları ve pi­lot çalışmadan elde edilen bulgular aktarılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi Okuryazarlığı; İlköğretimde Bilgi Okuryazarlığı; Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##