Üniversite Kütüphanelerinde Müşteri Merkezli Yapılanma ve Personel Memnuniyeti

Erol Yılmaz

Öz

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), müşteri merkezli organizasyon yapısı kurmayı ve müşteri memnuniyeti sağlamayı amaç edinen bir yönetim sistemidir.

Bu çalışmada, TKY ve üniversite kütüphanelerindeki uygulamaları incelenmiş; ve ayrıca kütüphane personelinin çalışma yaşamından duydukları memnuniyet düzeyi araştırılmıştır. Ülkemizdeki üniversite kütüphanelerinde müşteri merkezli (kullanıcı ve personel) hizmet yapılanması olmadığı için, kütüphane personelinin çalışma yaşamından memnun olmadıkları şeklindeki hipotez bağlamında yapılan çalışmada, betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Hacettepe Üniversite­si (HÜ) kütüphanelerinde çalışan 66 kişiye anket uygulanmış, ayrıca, üst düzey yöneticilerle görüşmeler yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, “t testi" ve “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” yöntemleri kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Toplam kalite yönetimi; üniversite kütüphaneleri; müşteri merkezlilik; personel memnuniyeti

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##