Internet: Yeni Bir Kitle İletişim ve Halkla İlişkiler Aracı

Erol Yılmaz

Öz

Bu makalede Internet’in yeni bir kitle iletişim ve halkla ilişkiler aracı olarak önemi­ne değinilmekte ve kütüphanecilikte Internet’in bu amaçla nasıl kullanılabileceği an­latılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##