Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim

Yaşar Tonta

Öz

Günümüzde Internet aracılığıyla erişilebilen bilgi sistemlerinin sayısı hızla artmak­tadır. Bu sistemler üzerindeki bilgi kaynakları da giderek çeşitlenmekte ve daha faz­la yer kaplamaktadır. Yakın zamana dek bilgisayar ağları aracılığıyla çoğunlukla metin (text) türü bilgilere erişim sağlanabilirken, günümüzde grafik, ses, görüntü, canlandırma ve diğer görsel-işitsel veriler içeren çokluortam (multimedia) türü bilgi­ler de Internet üzerinde hizmete sunulabilmektedir. Coğrafik bilgi sistemleri, elektro­nik kütüphaneler, film ve TV arşivleri bu tür bilgilere örnek olarak gösterilebilir. Bu makalede Internet aracılığıyla bilgi erişim ve bilgi keşfetmede karşılaşılan sorunlar İncelenmekte ve sayıca giderek artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarına erişimi kolay­laştırmak için yapılması gerekenler kısaca özetlenmektedir. Sonuç olarak bilgi eî'işi- min, büyük paralar ve entellektüel çabalar harcanarak kurulan bilgisayar ağlarının bir parçası olarak görülmesi gerektiğine işaret edilerek bu alandaki teknolojik, eko­nomik ve yasal sorunları çözmek için çaba harcanması gerektiği savunulmakta ve Türkiye’de Internet aracılığıyla sağlanan kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinin geliş­tirilmesi için yapılması gerekenler sıralanmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##