BİLGİSAYARLAR VE KÜTÜPHANELERDE KULLANILDIĞI ALANLAR

Mustafa Akbulut

Öz

Bilgisayarlar 1960'lardan sonra yaygın olarak kütüphanelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve çeşitli kütüphanelerde ya- plan başarılı uygulamalar sonucu günümüzde kütüphanelerde birçok işlemler bilgisayarlar tarafından hızlı ve sağlıklı biçimde yapılablimektedir. Bununla bir­likte bilgisayara geçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve yapılacak işlerin sırası önemlidir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##