KAVRAMSAL DİZİN (THESAURUS) : YAPISI KULLANIMI VE HAZIRLANMASI

Aytaç Yıldızeli

Öz

Bilimsel terminolojiye özgü kavramsal dizinler, bilgi erişim hizmetleri ve indekslemede vazgeçilmesi mümkün olmayan araçlardandır. Bir bilim alanında oluşturulacak kavramsal dzinin kapsamı, bir taraftan erişilecek bilginin türü, miktarı ve  üzeyine ve öte yandan kullanıcı özellikleriyle parasal kaynaklara bağlıdır. Bu kısıtları gözönünde bulundurarak yapılan bir kavramsal dizin ha­zırlığı için özel yöntemler kullanmak gerekir ki bunlar da özel dizin yapıları­nın oluşmasını sağlarlar Bu çalışmada, Türkçe kavramsal dizin hazırlayacaklara yardımcı olmak üzere, 2788 ISO Standardlarına dayalı kavramsal dizin hazırlama yönterhi özetlen­miştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##