Sanal Gerçeklik: Gerçek Mi, Değil Mi?

S. Serap Kurbanoğlu

Öz

Bu makalede sanal gerçeklik teknolojisi ve kütüphanelerin sanal gerçeklik teknolojisinden nasıl etkilenebilecekleri konusuna değinilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisi
insan-makine etkileşiminde günümüz bilgisayarlarında hâlâ var olan bilgisayar ekranı, klavye veya fare gibi, insanların kendilerini doğal ortamda hissetmelerini engelleyen
unsurları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Eğer bilgisayarlar günün birinde günlük yaşamın bir parçası haline gelecekse kullanıcıların bilgiyi aşina oldukları biçimde görmelerini sağlamak zorunda kalacaklardır. İşte sanal gerçeklik teknolojisi bunu sağlayacaktır. Günümüzde elektronik formda elde edilebilen bilginin giderek
artması sanal gerçeklik teknolojisinin gelecekteki uygulama alanlarından birisinin de kütüphaneler olacağına kuşku bırakmamaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##