Bilgi Sosyolojisi: Kütüphanecilik Kuramı İçin Bir Deneme

Bülent Yılmaz

Öz

Bilgi sosyolojisi, bilgiyi sosyolojik bakış açısıyla ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. Bilgi sosyolojisi, özellikle, bilgi-toplumsal yapı ilişkisini irdeleyerek, her farklı toplum yapısı için farklı bilgiler sisteminin geçerli olacağını öne sürer. Bilgi sosyolojisi için bilgi, toplumsal gerçeklikten kaynaklanan bir “sorun”dur. Bu çalışmada bilgi sosyolojisi, tanım, amaç, kapsam ve temel yaklaşımları itibarıyla ele alınarak, bu bilim dalının kütüphanecilik alanı için sunduğu kuramsal olanaklar tartışılacaktır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##