Elektronik Bilgi Sistemleri

Birgül Egeli

Öz

Gelişen teknoloji ve artan bilgi miktarı ile birlikte kullanıcının bilgiye istenilen yerden ve kolaylıkla erişebilmesini sağlayacak yeni sistemler gerekmektedir. Bu sistemlerin en önemlilerinden biri elektronik bilgi sistemleridir. Eldeki evrensel bilgi birikimi ve üretiminin bntiin toplumlar tarafından eşit koşullarda paylaşılmasını sağlama amacında olan elektronik bilgi sistemleri etkin olabilmek için gelişen teknolojileri kullanmak zorundadır. Gelişen teknolojilerin yarattığı yeni kayıt ortamları olan CD-ROM ve lıipermedya beraberlerinde bazı sorunları da getirmekte ve bu sorunların çözümü ile ilgili olarak yeni araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda elektronik bilgi sistemleri istenilen düzeye erişebilecek ve kullanıcıya en iyi hizmeti verebilecek dununa gelecektir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##