Değerli okurlarımız, 
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir. 

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır: 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

 

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 33, Sayı 1 (2019)

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05
Değerli OKurlarımız,

Bildiğiniz gibi, Duayen Hocamız, Değerli ve Sevgili Meral Alpay'ı 
geçtiğimiz günlerde kaybettik.

Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak Meral Alpay hocamızın anısını 
yaşatma ve gelecek kuşaklara tanıtma arzusu ile dergimizin 2019 yılı 
Aralık sayısını "Türkiye'de Kütüphanecilik Özel Sayısı" olarak yayımlama 
kararını almış bulunuyoruz.
Yayın Tarihi: 2019-03-12

Cilt 8, Sayı 3-4 (1959)

İçindekiler

HAKEMLİ YAZILAR

Yeni Cami Kütüphanesi Kurulurken PDF
Müjgân Cunbur 3-5
KÜTÜPHANELERİN BUGÜNKÜ MESELELERİ PDF
M. Türker Acaroğlu 6-11
ÜRGÜB’de GEZİCİ KÜTÜPHANE SERVİSİ NASIL TEŞKİL EDİLDİ? PDF
Mustafa Güzelgöz 12-15
RABAT UMUMİ KÜTÜPHANESİ PDF
Bahri Ulaş 16-28
HALK KÜTÜPHANELERİMİZİN GELİŞMESİ KONUSUNDA DÜŞÜNCELER PDF
Necmeddin Sefercioğlu 29-33
TÜRK BASININDA KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANECİLİK PDF
M. D. Mercangil, F. Özdemirci 51-160

ÇEVİRİ YAZILAR

ESKİ DEVİRDEN ZAMANIMIZA KADAR KÜTÜPHANELER PDF
Çev.: F. Özdemir 34-39

TANITIM DEĞERLENDİRME

İZMİR KİTAPLIKLARINDA ESKİ - ANADOLU TÜRKÇESINE AİT BİRKAÇ DEĞERLİ YAZMA PDF
Zeynep Korkmaz 39-51
Dr OSMAN ERSOY’UN MÜHİM ESERİ PDF
Nejdet Sancar 161-166

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİNE HİZMET EDENLER PDF
F. Özdemir 165-176

MESLEKİ TOPLANTILAR

Türk Kütüphaneciler Derneği'nin XI. Genel Kurulu PDF
TK Yayın Kurulu 177-184
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##