Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index (WoS ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)"da yer almaktadır. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar /ları sorumludur. Gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer.

 

Son Sayı

Cilt 30, Sayı 4 (2016)

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi


Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç başlıklı bir forumun kaydına aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.

TK Yayın Kurulu

Yayın Tarihi: 2016-04-17

Değerli Meslektaşlarımız,

Alan yazınımızda kaynak gösterme için temel alınan APA 5 kurallarının yerini 2010 yılında APA Publication Manual of the American Psychological Association kitabının basımıyla APA 6 kuralları almıştır. APA 6 kuralları, kullanmakta olduğumuz APA 5 kurallarına göre bazı değişiklikler içermektedir. 

Yayın Tarihi: 2016-01-27

Cilt 30, Sayı 4 (2016)


Kapak Sayfası