Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index (WoS ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)"da yer almaktadır. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer.

 

Son Sayı

Cilt 31, Sayı 1 (2017)

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi


Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç başlıklı bir forumun kaydına aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.

TK Yayın Kurulu

Yayın Tarihi: 2016-04-17
Değerli meslektaşlarımız,
1952 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneğinin resmi yayın organı olarak yayımlanan Türk Kütüphaneciliği dergisi 2015 yılı itibariyle otorite atıf dizini Web of Science’ın (WoS) çekirdek koleksiyonuna bu yıl dahil edilen “Emerging Source Citation Index”te/ ESCI (http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdf) dizinlenmeye başlanmıştır.
Yayın Tarihi: 2015-11-20

Cilt 31, Sayı 1 (2017)


Kapak Sayfası
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##