Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazılarına verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir.

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız.

 

Son Sayı

Cilt 35, Sayı 1 (2021)


Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk.

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir.

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır:

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

 

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,

Dergimizin Prof. Dr. Meral Alpay'a özel olarak hazırlanan 2019 yılı Aralık sayısı yayında! Başta Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu Hocamız olmak üzere yazılarıyla katkı sağlayarak Değerli Hocamızın anısını yaşatmamıza vesile olan herkese çok teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.
https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920

Yayın Tarihi: 2019-12-27

Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05

Cilt 35, Sayı 1 (2021)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Bilimin Rehberinden Bilginin Elitine PDF
M. Tayfun Gülle 1-4

BAŞKANIN MESAJI

57. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması PDF
Ali Fuat Kartal 5-9

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Geri Çekilen Makaleler ve Yayımlandıkları Dergiler Üzerine Bibliyometrik İnceleme PDF
Tuğba Güngör, Nimet Başarı 10-27
Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Sağlığı ile İlgili Yapılmış Hemşirelikte Lisansüstü Tezlerin Özellikleri: Bir İçerik Analizi Çalışması PDF
Dilek Sarpkaya Güder, Mesut Yalvaç 28-40
Nazi Almanya’sında Nazizm İdeolojisiyle Şekillenen Kitap Okuma Kültürünün Sinemadaki Sunumu: “Kitap Hırsızı” Filminin Göstergebilimsel Analizi PDF
Ebru Gülbuğ Erol 41-63
1980 Nikaragua Okuryazarlık Kampanyası’ndaki Propaganda Posterlerinin Kitap Okuma Boyutunda İncelenmesi PDF
Mehmet Ali Gazi, Caner Çakı, Mustafa Karaca, Gül Çakı 64-88

GÖRÜŞLER

Türk Kütüphanecilik Tarihinde Hasan Fehmi Edhem Karatay ve Yayımlanmamış Bir Belge PDF
Ayşe Buluş, Burak Delibaş 89-98
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Halk Kütüphanelerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi PDF
Nuh Mehmet Topkaraoğlu 99-115

OKUYUCU MEKTUPLARI

Editöre Mektup PDF
Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu 116

TANITIM DEĞERLENDİRME

Kütüphanelerin Bilinmeyen Dünyası PDF
Fatma Sağlam Özdemir 117-118
Çeşitli Boyutları İle Uzaktan Eğitim PDF
Ayşenur Güneş 119-121
İsmail Saib Sencer/ Ayaklı Kütüphane PDF
Reşit Sarıgül 122-123
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##