Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 33, Sayı 1 (2019)

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05
Değerli OKurlarımız,

Bildiğiniz gibi, Duayen Hocamız, Değerli ve Sevgili Meral Alpay'ı 
geçtiğimiz günlerde kaybettik.

Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak Meral Alpay hocamızın anısını 
yaşatma ve gelecek kuşaklara tanıtma arzusu ile dergimizin 2019 yılı 
Aralık sayısını "Türkiye'de Kütüphanecilik Özel Sayısı" olarak yayımlama 
kararını almış bulunuyoruz.
Yayın Tarihi: 2019-03-12

Cilt 33, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sayı ve Dökülen Yapraklar… PDF
TK Editörler Kurulu 1-2

BAŞKANIN MESAJI

55. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması PDF
Ali Fuat Kartal 3-5

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Kütüphane Oryantasyonunun Oyunlaştırılması: Bir Uygulama Önerisi PDF
Selay Arkün Kocadere 6-23

HAKEMLİ YAZILAR/ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

ODTÜ Kütüphanesi Mentorluk Uygulaması PDF
Selda Ekici, H. İnci Önal 24-42

GÖRÜŞLER

Bibliyometriye Eleştirel Bir Bakış PDF
Murat Yılmaz 43-49

OKUYUCU MEKTUPLARI

Oxford’da Bir Kütüphaneci: Bir Erasmus Personel Hareketliliği Programı Deneyimi PDF
Ayhan Bozkurt 50-60
Katar Üniversitesi Kütüphanesi Personel Değişimi Programı İzlenimleri PDF
Ahmet Faruk Bilgen 61-66

ÇEVİRİ YAZILAR

Araştırma Değerlendirmesi Üzerine San Francisco Deklarasyonu PDF
Çev.: Zehra Taşkın, Güleda Doğan 67-70

TANITIM DEĞERLENDİRME

Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller PDF
Erdinç Alaca 71-81
Kütüphane’de… Sahibinden Anı Öyküler PDF
Demet Işık 82-83
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##