Değerli okurlarımız, 
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir. 

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır: 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

 

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 33, Sayı 2 (2019)

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05
Değerli OKurlarımız,

Bildiğiniz gibi, Duayen Hocamız, Değerli ve Sevgili Meral Alpay'ı 
geçtiğimiz günlerde kaybettik.

Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak Meral Alpay hocamızın anısını 
yaşatma ve gelecek kuşaklara tanıtma arzusu ile dergimizin 2019 yılı 
Aralık sayısını "Türkiye'de Kütüphanecilik Özel Sayısı" olarak yayımlama 
kararını almış bulunuyoruz.
Yayın Tarihi: 2019-03-12

Cilt 9, Sayı 3-4 (1960)

İçindekiler

HAKEMLİ YAZILAR

KÜTÜPHANECİLİK BAKIMINDAN «TÜRKİYE EĞİTİM MİLLÎ KOMİSYONU RAPORU» PDF
Müjgan Cunbur 83-88
TEMEL EĞİTİMDE HALK KÜTÜPHANELERİNİN YERİ ve HALK KÜTÜPHANELERİMİZ PDF
Danyal Sertoğlu 89-93
VAROLUŞ PDF
Uğur Bilge 94
İLK VE ORTA ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ (1) PDF
Ruşen Alaylıoğlu 95-103
YAZMA VE NADİR ESERLERİMİZİN DURUMU PDF
Necmeddin Sefercioğlu 104-110
ÇOCUK VE KİTAP (1) PDF
Suphi Bülbül 111-114
KİTAP HAFTASI MI ÖMÜR BOYUNCA KİTAP MI? PDF
A. Süheyl Ünver 115-118
Osmanli İmparatorluğu devrinde TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNİN TARİHÇESİ H PDF
Şemim Emsen 119-126
TÜRK FOLKLORUNUN BtYÜK UZMANI MEHMET HALİT BAYRI KİTAPLARI, MAKALELERİ, ŞİİRLERİ ve HAKKINDA YAZILANLAR PDF
Nejdet Sançar 127-147
PEDAGOJİK DOKÜMANTASYON SAHASINDA MİLLETLERARASI EĞİTİM BÜROSU FAALİYETLERİ PDF
Melahat Anaçan 148-152
ROMA’DA KÂĞIT, KİTAP ve KÜTÜPHANE PDF
Ayfer İnal 153-161
TÜRıK KÜTÜPHANELERİNİN GELİŞMESİNDE ÜNİVERSİTEDEKİ KÜTÜPHANECİLİK ÖĞRETİMİNİN ROLÜ PDF
Necmeddin Sefercioğlu 162-175

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 176-194
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##