Değerli okurlarımız, 
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir. 

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır: 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

 

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 34, Sayı 3 (2020)

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,

Dergimizin Prof. Dr. Meral Alpay'a özel olarak hazırlanan 2019 yılı Aralık sayısı yayında! Başta Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu Hocamız olmak üzere yazılarıyla katkı sağlayarak Değerli Hocamızın anısını yaşatmamıza vesile olan herkese çok teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.
https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920

Yayın Tarihi: 2019-12-27

Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05

Cilt 34, Sayı 3 (2020)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

COVID-19 Pandemisinde Bilgiye Erişimin Önündeki Büyük Engel: Sayısal Bölünme/Bilgi Uçurumu PDF
Neslihan Er-Koçoğlu 373-376

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

E-Devlet Stratejisi Bağlamında Elektronik Belge Yönetimi İçin “Yazılı Politika” Gereksinimi: Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme PDF
Niyazi Çiçek 377-405
Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu PDF
Mehmet Ali Gazi, Caner Çakı, Mehmet Ozan Gülada, Gül Çakı 406-431

HAKEMLİ YAZILAR/ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Veriler: Ankara’daki 15 Üniversite Kütüphanesindeki Uygulamaların Analizi PDF
Dilan Şerife Şişkin, Tolga Çakmak 458-484
Yalan Habere Karşı Tutum ve Davranışlar: Üç Üniversite Örneğinde Durum Araştırması PDF
Sibel Onursoy, Erdem Alper Turan, Segâh Yeşilyurt, Fatma Kübra Astam 485-508
Akademisyenlerin Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Uygulama Örneği PDF
Burcu Umut Zan, Ahmet Altay, Huriye Çolaklar, Nuri Taşkın 509-535
E-kitaplar için Koleksiyon Geliştirmede Farklı Sağlama Modellerinin Etkisi PDF
Damla Yılmaz, Yurdagül Ünal 432-457

GÖRÜŞLER

Abay-lnspired Refractive Amphoras Against Echo Chambers PDF (English)
Tunç Durmuş Medeni, Demet Soylu, Regina Andekina, İ̇hsan Tolga Medeni 536-547
Ambassador of Lifelong Learning/ Public Libraries in Multicultural Society: The Case of Pakistan PDF (English)
Faiza Bashir 548-558
Bilimsel İletişimin Görünmeyen Eli: Hakemlik PDF
Sümeyye Akça, Müge Akbulut 559-563

OKUYUCU MEKTUPLARI

Şükrü Nail Bayraktar - Özyaşam (1932 Makedonya Kalkandelen –2019 İstanbul) PDF
Selçuk Aydın 564-566
Şükrü Nail Bayraktar -Autobiography (1932 Macedonia Tetovo -2019 PDF (English)
Selçuk Aydın, Çev. Güler Demir 567-568
Hocamız, Ustamız Nail Bayraktar PDF
Selçuk Aydın 569-571
Kum Müzesi Sanal Ziyaretimize İlişkin Yansımalar PDF
Demet Soylu, Tunç Durmuş Medeni 572-578
Roma’nın Yaşayan Tarihi: Valliceliana Kütüphanesi PDF
Elif İbşiroğlu Bayram 579-591

TANITIM DEĞERLENDİRME

Okuma Sanatı PDF
Helin İlcek 592-593
Oyunların Gücü Adına! Oyunlaştırma Bilimine Giriş PDF
Demet Soylu, Tunç Durmuş Medeni 594-595
Comparative Oriental Manuscript Studies: An Introduction PDF (English)
Pınar Serdar Dinçer 596-598
Geçmişten Geleceğe Açılan Kapı İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2012-2020 PDF
Selçuk Aydın 599-601
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##